Kalkulator przewalutowania kredytu hipotecznego CHF według pomysłu KNF
 
 
Kwota kredytu w PLN z umowy
Marża kredytu w CHF
Kwota kredytu w CHF
Jeżeli znasz kwotę kredytu w CHF wpisz powyżej
*) Spread walutowy kredytu w %
Nie znasz kwoty kredytu w CHF to wpisz spread banku
**) Data uruchomienia kredytu
Okres kredytowania w latach
Rodzaj rat
*) Spread walutowy raty w %
Okres aktualizacji oprocenowania LIBOR3M
 

Marża przewalutowanego kredytu w PLN
***) Data pierwszej raty
Czy bank uwzglęnia ujemy LIBOR
 
*) spread łączny (między ceną kupna i sprzedaży) podawany przez bank
**) służy do wyliczenia kwoty kredytu w CHF (o ile nie podano)
***) służy do wyliczenia wartości kolejnych rat kredytu CHF wyrażonych w złotych

Założenia kalkulatora

21 stycznia 2015 roku, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wyszedł z propozycją umożliwienia przewalutowania kredytów frankowych na złote po kursie, po którym klienci zaciągali kredyty. Kredytobiorcy powinni wtedy pokryć różnicę między faktycznie poniesionym kosztem spłaty tego kredytu a tym, który ponieśliby, gdyby od początku był to kredyt w złotych. Kalkulator na szuklandia.pl wylicza według powyższych założeń, jak dany kredyt wyglądałby gdyby był kredytem w złotych.

 

Dla przykładu, jeśli wzięliśmy kredyt na 350 tys. zł indeksowany do CHF i wiemy, że bank przeliczył nam go na 112 tys. CHF, wypełniamy odpowiednio pola "Kwota kredytu w PLN z umowy" i "Kwota kredytu w CHF". Pole "Spread walutowy kredytu w %" może pozostać puste.

 

Jeśli wzieliśmy kredyt 350 tys. zł indeksowany do CHF i wiemy, że w banku obowiązuje spread 6% (można sprawdzić na stronie banku w tabeli kursów walut), wypełniamy odpowiednio pola "Kwota kredytu w PLN z umowy" i "Spread walutowy kredytu w %". Pole "Kwota kredytu w CHF" może pozostać puste.

 

Jeśli spłacamy kredyt bezpośrednio w CHF (np. kupując walutę w kantorze) w polu "Spread walutowy raty w %" wpisujemy wartość 0.

 

Kalkulator zakłada, iż pierwsza rata następuję miesiąc po dacie z pola "Data uruchomienia kredytu".

 

Oprocentowanie (marża + LIBOR3M lub marża + WIBOR3M) przeliczane jest według okresu z pola "Okres aktualizacji oprocenowania LIBOR3M" - jako początek przyjmuję się datę z pola "Data uruchomienia kredytu".

 

 

3 lutego 2015 roku, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił zmodyfikowaną propozycję, zgodnie z którą:

 

 - przewalutowanie kredytu nastąpi po średnim kursie NBP (na początek lutego 2015 jest to
   około 3,95 zł za 1 chf),

 

 - kredyt hipoteczny zostanie zmniejszony do takiej wartości, jaką by miał gdyby od początku
   był kredytem w PLN,

 

 - kredytobiorca będzie musiał spłacić połowę różnicy pomiędzy bieżącym zadłużeniem wynikającym
   z kredytu CHF a nowym zadłużeniem w PLN, spłata zostanie rozłożona na raty,
   termin spłaty tego kredytu będzie zgodny z terminem zakończenia kredytu hipotecznego
   a oprocentowanie będzie wynosiło 1%,

 

 - kredytobiorca będzie musiał pokryć różnicę, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat
   spłaty dokonanych przez kredytobiorcę CHF, a sumą rat spłaty jaką musiałby zapłacić,
   gdyby od początku posiadał kredyt PLN.

 

Obliczenia mają jedynie charakter orientacyjny.